Pakhuset         Randers Revyen         Bestilling                             
 
Forsiden Menu Presse Nyhedsmail Motor Event Randers Kontakt

Persondatapolitik

Pakhuset Randers ApS (Pakhuset) tager databeskyttelse alvorligt og er dataansvarlig i henhold til EU's persondataforordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).

Kontaktoplysninger


Pakhuset er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Pakhuset Randers ApS
Kulholmsvej 4
8930 Randers NØ
CVR: 21062502


Att. Hans Christian Møller
E-mail: fisk@pakhuset.net
Mobil: 20663799

Behandling af dine persondata


Persondata er oplysninger, der kan knyttes til dig som person, f.eks. dit navn, din adresse eller dit telefonnummer. Pakhuset registrerer og bruger kun de persondata, der er tilstrækkelige i forhold til de senere nævnte formål.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Formål med behandling af dine persondata


Pakhuset indsamler og behandler dine persondata til følgende formål:

 • Registrering af dine køb
 • Kontaktoplysninger til bekræftelser, kvittering og evt. vigtige oplysninger vedr. dit køb / et arrangement
 • Gennemførsel af betaling med kreditkort
 • Udsendelse af nyhedsbreve (hvis du giver samtykke hertil)

  Cookies


  En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger med det formål at genkende din enhed, måle adfærd, samle datagrundlag til statistik og gemme indstillinger.

  Pakhusets hjemmeside indeholder cookies fra følgende tredjeparter:
 • Google Analytics
 • Facebook

  Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.

  Opbevaring af dine persondata


  Personoplysningerne lagres hos vores databehandlere, som opbevarer og behandler persondata på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

 • Opbevaringsperiode
  Pakhuset opbevarer dine persondata i det tidsrum, der er nødvendigt iht. nævnte formål og herefter højest i en periode på op til 3 år. Efter udløb af denne periode, vil alle dine persondata blive slettet.

 • Videregivelse af dine persondata
  Pakhuset videregiver ikke dine persondata til andre aktører.

 • Overførsel til tredjelande
  Dine persondata overføres ikke til lande udenfor EU.

 • Sikkerhed
  Pakhuset har stor fokus på, at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt både hos os og vores underleverandører og at dataene kun er tilgængelige for relevante personer.

 • Underleverandører
  Pakhuset benytter sig af eksterne leverandører til IT-services, IT-support, betalingsløsninger o.l. og har indgået databehandleraftaler med alle pågældende leverandører. Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine persondata.


 • Dine rettigheder


  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Pakhuset på 86415458 eller fisk@pakhuset.net.

 • Ret til at se oplysninger
  Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Pakhuset behandler om dig og hvad dine data anvendes til.

 • Ret til berigtigelse
  Er de oplysninger, Pakhuset har om dig, ikke korrekte, har du ret til at få dem rettet.

 • Ret til sletning
  Du har ret til at få slettet de informationer, Pakhuset har om dig, så længe de ikke er nødvendige for at overholde et lovkrav, herunder f.eks. bogføringslov.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har ret til at få behandling af dine oplysninger begrænset.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Pakhuset behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger
  Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så de kan anvendes af andre.


 • Klage


  Du kan til enhver tid kontakte Pakhuset, hvis du mener, at behandlingen af dine oplysninger sker i strid mod gældende lovgivning.

  Du har ligeledes ret til enhver tid at klage til Datatilsynet - læs mere her.

      


  Persondatapolitik